About US

 

Established  in January 2016, Viet Bonsai Society has been Orange County's premier  Bonsai Club. We hold monthly meetings in which we aim to spread our  knowledge and skills to  Bonsai enthusiasts of all levels. 

We hope to see you at the next meeting!


Được thành lập vào tháng 1 năm 2016, Hiệp hội bonsai Việt đã là Câu lạc bộ bonsai hàng đầu của Quận Cam. Chúng tôi tổ chức các cuộc họp hàng tháng, trong đó chúng tôi nhằm mục đích truyền bá kiến thức và kỹ năng của mình đến những người đam mê cây cảnh ở mọi cấp độ.


Chúng tôi hy vọng sẽ gặp bạn tại cuộc họp tiếp theo!

Announce coming events

About our organization

Định Nguyễn

President

Long Lâm

Vice President

Bình Nguyễn

Treasurer

Tom Vương

Technical Director

Lành Nguyễn

Technical Support